اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن همراه :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
دستگاههای سل کانتر هماتولوژی میندری (BC-3000 و فول دیف 5800)و سیسمکس (KX-21 Nو XP-300) ریفربیشد دستگاههای بیوشیمی هیتاچی (902،911،914،704،717،912) دستگاههای مینی وایداس و وایداس گری وبلو دیونایزر ایمولایت2000 زیمنس بنماری و انکوباتور فور میکروسکوپ المپیوسCX-30 BX-50 CX-23 CX-22 CX-21 الایزاریدر و واشر
خدمات و محصولات