موسسه منظومه خرد

مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
آینده از آن فرزندان شماست، اگر در سایه خرد پرورش یابند.
فعالیت های جانبی: مجتمع ورزشی، خانه هنری، انتشارات و برگزاری مراسم و سمینارهای آموزشی
آینده از آن فرزندان شماست، اگر در سایه خرد پرورش یابند