فروشگاه تعاونی مصرف سپه - مرکزی

ساعت کاری: ۸ الی ۱۷

فروشگاه زنجیره ای
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
تاسیس شرکت تعاونی مصرف سپه دراوایل سال ۱۳۲۸ با نام شرکت تعاونی مصرف ارتش و با سرمایه ۳۲۵۰۰ ریال منقسم به ۶۵ سهم پانصد ریالی با نام به استناد مقررات مواد ۱۸۹ تا ۱۹۴ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ با استفاده از تجارب کارشناسان مربوطه و خودیاری و تشریک مساعی داوطلبانه عده ای از دوستداران تعاون و راهنمائی کارشناسان وزارت کار بخصوص آقای کلمبین کارشناس سازمان بین المللی کار در تهران تاسیس گردیده و تحت شماره ۲۹۹۸ مورخ ۲۹ / ۲ / ۱۳۲۸ به ثبت رسیده و در پایان سال ۱۳۲۸ تعداد اعضاء ( سهامداران ) آن به ۹۴۴ نفر و سرمایه آن به ۷۷۲۰۰۰ ریال بالغ گردیده است.
زیر مجموعه های فروشگاه تعاونی مصرف سپه - مرکزی
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید