سازه های پارچه ای دیبا

مشاوره، مهندسی، طراحی، ساخت و نصب سازه های پارچه ای، سازه های خاص، سازه های سبک و سازه های کابلی

چادر و برزنت سازه سبک ساختمانی طراحی و تولید سازه فضاکار