دکتر خدیجه محلوجی

متخصص بیماری های کودکان فوق تخصص عفونی اطفال استاد دانشگاه تهران روزهای فرد 10 تا 1 بیمارستان ایرانمهر

فوق تخصص عفونی کودکان متخصص کودکان
 • EntityId : 117130
 • SmallCode : 05d5b
 • Category : فوق تخصص عفونی کودکان
 • Activities :
  فوق تخصص عفونی کودکان (851530)متخصص کودکان (851312)
 • Update Date : 2023-02-06
 • Quality Score : 0.543
 • Participated in Plan Ads : False
 • Plan Adv : 0 (None - فاقد پلان)
 • Plan Adv Has Follow Link : False
 • Plan Adv Keywords :

 • Quality Score Detail

 • Address : 1  /  1
 • DetailedAddress : 0.5  /  0.5
 • Phone : 1  /  1
 • Website : 0  /  1
 • Email : 0.5  /  0.5
 • PostalCode : 1  /  1
 • SocialMedia : 0  /  0.5
 • Location : 2  /  2
 • LogoOrCoverImage : 1  /  1
 • MoreImages : 1  /  1
 • Description : 0  /  1
 • LongDescription : 0  /  0.5
 • Services : 1  /  1
 • Slogan : 0.5  /  0.5
 • UpdatedInPastYear : 0  /  0.5
 • ParticipatedInPlanAds : 0  /  0.5
 • CommentEnable : 0  /  2
اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • ایمیل :
 • کد پستی :
توضیحات
عضو  ISID - انجمن بین المللی بیماری های عفونی در آمریکا
عضو  ESPID - انجمن بیماری های عفونی کودکان در اروپا
استاد دانشگاه تهران
کلینیک عروق: صبح ها، روزهای فرد
شماره داخلی کلینیک: 750
Dr.Khadijeh Mahlouji
Pediatrician
P.I.D Specialist
Professor of Tehran Uni versity
دکتر خدیجه محلوجی مستقر در
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید