اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • وب سایت :
  • کد پستی :
توضیحات
آموزش هنرهای رزمی نین جوتسو(نینجا)
دفاع شخصی - سلاح سرد - مبارزات رینگی و آزاد - درگیری های خیابانی - آکروبات رزمی
توسط سنسی وحید اکبری دارنده حکم شودان نینجا از بوجین کان دوجو ژاپنآموزش هنرهای رزمی نینجوتسو و مدرک مربیگری
از سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
خصوصی - عمومی - کوتاه مدت
بدون مجدودیت سنی وجسمی
آموزش هنرهای رزمی نینجوتسو
خدمات و محصولات