شرکت پروتئین گستر سینا (گوشتیران)

اولین تولید کننده فرآورده های گوشتی و پروتئینی سوسیس و کالباس همبرگر و ناگت، گوشت و مرغ بسته بندی

سوسیس و کالباس و فرآورده گوشتی پروتئینی