شرکت ملی صنایع پتروشیمی

صنایع نفت و پتروشیمی وزارت نفت
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • وب سایت :
  • کد پستی :
شرکت ملی صنایع پتروشیمی زیر مجموعه
تهران
وزارت نفت