گرمایش از کف گروه مهندسی تهویه اندیشان - بازرگانی ابراهیمی

5.0 (1 نظر)

مشاوره و طراح و مجری سیستم گرمایش از کف

تاسیسات گرمایشی عایق حرارتی و برودتی عایق رطوبتی عایق کاری مهندسی تاسیسات
 • EntityId : 1005688
 • SmallCode : fc7ff
 • Category : تاسیسات گرمایشی
 • Activities :
  تاسیسات گرمایشی (9740354)عایق حرارتی و برودتی (242942)عایق رطوبتی (242932)عایق کاری (452143)مهندسی تاسیسات (742177)
 • Update Date : 2024-06-23
 • Quality Score : 0.857
 • Participated in Plan Ads : False
 • Plan Adv : 5 (Diamond - پلان الماس)
 • Plan Adv Has Follow Link : False
 • Plan Adv Keywords :
  تولید پودر چسب گرمایش از کف در تهرانتولید عایق گرمایش از کف در تهرانتولید عایق شانه تخم مرغی در تهرانتولید عایق رولی در تهراننایلکس ضد رطوبت گرمایش از کف در تهرانطراحی استخر گرمایش از کف در تهرانطراحی سونا و جکوزی گرمایش از کف در تهرانسیستم ذوب برف با کابل های حرارتی در تهرانترموستات دیواری گرمایش از کف در تهرانقیمت کلکتور برقی گرمایش از کف در تهرانفروش شیر برقی گرمایش از کف در تهرانرگولاتور تنظیم دما گرمایش از کف در تهرانقیمت شیر برقی گرمایش از کف در تهرانآموزش تخصصی گرمایش از کف در تهرانواردات اقلام ترموستاتیک مربوط به گرمایش از کفاجرای لوله کشی با لوله های پلیمری در تهرانفروش ارونت شیر تخلیه هوای اتوماتیکگرمایش از کف برقی در تهراناجرای سیستم گرمایشی در تهرانمربی و مدرس گرمایش از کف در تهرانعایق کاریعایق رطوبتیعایق حرارتی و برودتیعایق رطوبتی در شهر تهرانعایق کاری در شهر تهرانعایق حرارتی و برودتی در شهر تهرانعایق صوتی آکوستیکعایق کاری در تهرانعایق کاری در طرح زوج و فرد تهرانعایق رطوبتی در تهرانعایق رطوبتی در مرکز تهرانعایق رطوبتی در طرح زوج و فرد تهرانعایق رطوبتی در منطقه 11عایق رطوبتی در منطقه 11 تهرانعایق رطوبتی در منطقه 11 شهر تهرانعایق رطوبتی در تهران منطقه 11عایق رطوبتی در شهر تهران منطقه 11عایق حرارتی و برودتی در تهرانعایق حرارتی و برودتی در مرکز تهرانعایق حرارتی و برودتی در طرح زوج و فرد تهرانعایق صوتی آکوستیک در تهرانعایق صوتی آکوستیک در شهر تهرانعایق کاری در مرکز تهرانعایق کاری در منطقه 11عایق کاری در منطقه 11 تهرانعایق کاری در منطقه 11 شهر تهرانعایق کاری در تهران منطقه 11عایق کاری در شهر تهران منطقه 11پودر چسب گرمایش از کفتولید عایق گرمایش از کفپخش عایق گرمایش از کفعایق های گرمایش از کفعایق شانه تخم مرغینایلکس ضد رطوبت گرمایش از کفتولید پودر چسب گرمایش از کفپشم شیشه در مرکز تهرانعایق صوتی آکوستیک در طرح زوج و فرد تهرانعایق رولیعایق رولی در تهرانعایق رولی در شهر تهرانعایق رولی در مرکز تهرانعایق رولی در طرح زوج و فرد تهرانعایق حرارتی و برودتی در منطقه 11پشم سنگ در منطقه 11پشم شیشه در منطقه 11عایق صوتی آکوستیک در منطقه 11عایق رولی در منطقه 11عایق حرارتی و برودتی در منطقه 11 تهرانپشم سنگ در منطقه 11 تهرانپشم شیشه در منطقه 11 تهرانعایق صوتی آکوستیک در منطقه 11 تهرانعایق رولی در منطقه 11 تهرانعایق حرارتی و برودتی در منطقه 11 شهر تهرانپشم سنگ در منطقه 11 شهر تهرانپشم شیشه در منطقه 11 شهر تهرانعایق صوتی آکوستیک در منطقه 11 شهر تهرانعایق رولی در منطقه 11 شهر تهرانعایق حرارتی و برودتی در تهران منطقه 11پشم سنگ در تهران منطقه 11پشم شیشه در تهران منطقه 11عایق صوتی آکوستیک در تهران منطقه 11عایق رولی در تهران منطقه 11عایق حرارتی و برودتی در شهر تهران منطقه 11پشم سنگ در شهر تهران منطقه 11پشم شیشه در شهر تهران منطقه 11عایق صوتی آکوستیک در شهر تهران منطقه 11عایق رولی در شهر تهران منطقه 11عایق رطوبتی در محله حرعایق حرارتی و برودتی در محله حرپشم سنگ در محله حرپشم شیشه در محله حرعایق کاری در محله حرعایق صوتی آکوستیک در محله حرعایق رولی در محله حرعایق رطوبتی در محله حر تهرانعایق حرارتی و برودتی در محله حر تهرانپشم سنگ در محله حر تهرانعایق کاری در محله حر تهرانعایق صوتی آکوستیک در محله حر تهرانعایق رولی در محله حر تهرانعایق رطوبتی در محله حر شهر تهرانعایق حرارتی و برودتی در محله حر شهر تهرانپشم سنگ در محله حر شهر تهرانعایق کاری در محله حر شهر تهرانعایق صوتی آکوستیک در محله حر شهر تهرانعایق رولی در محله حر شهر تهرانعایق رطوبتی در تهران محله حرعایق حرارتی و برودتی در تهران محله حرپشم سنگ در تهران محله حرپشم شیشه در تهران محله حرعایق کاری در تهران محله حرعایق صوتی آکوستیک در تهران محله حرعایق رولی در تهران محله حرعایق رطوبتی در شهر تهران محله حرعایق حرارتی و برودتی در شهر تهران محله حرپشم سنگ در شهر تهران محله حرپشم شیشه در شهر تهران محله حرعایق کاری در شهر تهران محله حرعایق صوتی آکوستیک در شهر تهران محله حرعایق رولی در شهر تهران محله حرعایق رطوبتی در خیابان دانشگاه جنگعایق حرارتی و برودتی در خیابان دانشگاه جنگپشم سنگ در خیابان دانشگاه جنگپشم شیشه در خیابان دانشگاه جنگعایق کاری در خیابان دانشگاه جنگعایق صوتی آکوستیک در خیابان دانشگاه جنگعایق رولی در خیابان دانشگاه جنگعایق رطوبتی در خیابان گلشنعایق حرارتی و برودتی در خیابان گلشنپشم سنگ در خیابان گلشنپشم شیشه در خیابان گلشنعایق کاری در خیابان گلشنعایق صوتی آکوستیک در خیابان گلشنعایق رولی در خیابان گلشنعایق رطوبتی در میدان جنگعایق حرارتی و برودتی در میدان جنگپشم سنگ در میدان جنگپشم شیشه در میدان جنگعایق کاری در میدان جنگعایق صوتی آکوستیک در میدان جنگعایق رولی در میدان جنگعایق رطوبتی در خیابان دانشگاه جنگ تهرانعایق حرارتی و برودتی در خیابان دانشگاه جنگ تهرانپشم سنگ در خیابان دانشگاه جنگ تهرانپشم شیشه در خیابان دانشگاه جنگ تهرانعایق کاری در خیابان دانشگاه جنگ تهرانعایق صوتی آکوستیک در خیابان دانشگاه جنگ تهرانعایق رولی در خیابان دانشگاه جنگ تهرانعایق رطوبتی در خیابان گلشن تهرانعایق حرارتی و برودتی در خیابان گلشن تهرانپشم سنگ در خیابان گلشن تهرانپشم شیشه در خیابان گلشن تهرانعایق کاری در خیابان گلشن تهرانعایق صوتی آکوستیک در خیابان گلشن تهرانعایق رولی در خیابان گلشن تهرانعایق رطوبتی در میدان جنگ تهرانعایق حرارتی و برودتی در میدان جنگ تهرانپشم سنگ در میدان جنگ تهرانپشم شیشه در میدان جنگ تهرانعایق کاری در میدان جنگ تهرانعایق صوتی آکوستیک در میدان جنگ تهرانعایق رولی در میدان جنگ تهرانعایق رطوبتی در خیابان دانشگاه جنگ شهر تهرانعایق حرارتی و برودتی در خیابان دانشگاه جنگ شهر تهرانپشم سنگ در خیابان دانشگاه جنگ شهر تهرانپشم شیشه در خیابان دانشگاه جنگ شهر تهرانعایق کاری در خیابان دانشگاه جنگ شهر تهرانعایق صوتی آکوستیک در خیابان دانشگاه جنگ شهر تهرانعایق رولی در خیابان دانشگاه جنگ شهر تهرانعایق رطوبتی در خیابان گلشن شهر تهرانعایق حرارتی و برودتی در خیابان گلشن شهر تهرانپشم سنگ در خیابان گلشن شهر تهرانپشم شیشه در خیابان گلشن شهر تهرانعایق کاری در خیابان گلشن شهر تهرانعایق صوتی آکوستیک در خیابان گلشن شهر تهرانعایق رولی در خیابان گلشن شهر تهرانعایق رطوبتی در میدان جنگ شهر تهرانعایق حرارتی و برودتی در میدان جنگ شهر تهرانپشم سنگ در میدان جنگ شهر تهرانپشم شیشه در میدان جنگ شهر تهرانعایق کاری در میدان جنگ شهر تهرانعایق صوتی آکوستیک در میدان جنگ شهر تهرانعایق رولی در میدان جنگ شهر تهرانعایق رطوبتی در تهران خیابان دانشگاه جنگعایق حرارتی و برودتی در تهران خیابان دانشگاه جنگپشم سنگ در تهران خیابان دانشگاه جنگپشم شیشه در تهران خیابان دانشگاه جنگعایق کاری در تهران خیابان دانشگاه جنگعایق صوتی آکوستیک در تهران خیابان دانشگاه جنگعایق رولی در تهران خیابان دانشگاه جنگعایق رطوبتی در تهران خیابان گلشنعایق حرارتی و برودتی در تهران خیابان گلشنپشم سنگ در تهران خیابان گلشنپشم شیشه در تهران خیابان گلشنعایق کاری در تهران خیابان گلشنعایق صوتی آکوستیک در تهران خیابان گلشنعایق رولی در تهران خیابان گلشنعایق رطوبتی در تهران میدان جنگعایق حرارتی و برودتی در تهران میدان جنگپشم سنگ در تهران میدان جنگپشم شیشه در تهران میدان جنگعایق کاری در تهران میدان جنگعایق صوتی آکوستیک در تهران میدان جنگعایق رولی در تهران میدان جنگعایق رطوبتی در شهر تهران خیابان دانشگاه جنگعایق حرارتی و برودتی در شهر تهران خیابان دانشگاه جنگپشم سنگ در شهر تهران خیابان دانشگاه جنگپشم شیشه در شهر تهران خیابان دانشگاه جنگعایق کاری در شهر تهران خیابان دانشگاه جنگعایق صوتی آکوستیک در شهر تهران خیابان دانشگاه جنگعایق رولی در شهر تهران خیابان دانشگاه جنگعایق رطوبتی در شهر تهران خیابان گلشنعایق حرارتی و برودتی در شهر تهران خیابان گلشنپشم سنگ در شهر تهران خیابان گلشنپشم شیشه در شهر تهران خیابان گلشنعایق کاری در شهر تهران خیابان گلشنعایق صوتی آکوستیک در شهر تهران خیابان گلشنعایق رولی در شهر تهران خیابان گلشنعایق رطوبتی در شهر تهران میدان جنگعایق حرارتی و برودتی در شهر تهران میدان جنگپشم سنگ در شهر تهران میدان جنگپشم شیشه در شهر تهران میدان جنگعایق کاری در شهر تهران میدان جنگعایق صوتی آکوستیک در شهر تهران میدان جنگعایق رولی در شهر تهران میدان جنگواردات اقلام ترموستاتیک به گرمایش از کف ئر تهرانگرمایش از کف گروه مهندسی تهویه اندیشان - بازرگانی ابراهیمیگرمایش از کف گروه مهندسی تهویه اندیشان بازرگانی ابراهیمیگرمایش از کف گروه مهندسی تهویه اندیشانگروه مهندسی تهویه اندیشان - بازرگانی ابراهیمی

 • Quality Score Detail

 • Address : 1  /  1
 • DetailedAddress : 0.5  /  0.5
 • Phone : 1  /  1
 • Website : 0  /  1
 • Email : 0.5  /  0.5
 • PostalCode : 0  /  1
 • SocialMedia : 0.5  /  0.5
 • Location : 2  /  2
 • LogoOrCoverImage : 1  /  1
 • MoreImages : 1  /  1
 • Description : 1  /  1
 • LongDescription : 0.5  /  0.5
 • Services : 1  /  1
 • Slogan : 0.5  /  0.5
 • UpdatedInPastYear : 0.5  /  0.5
 • ParticipatedInPlanAds : 0  /  0.5
 • CommentEnable : 2  /  2
اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • تلفن همراه :
 • ایمیل :
 • صفحات اجتماعی :
لیست خدمات و محصولات
 • تاسیسات گرمایشی

 • عایق حرارتی و برودتی

 • عایق رطوبتی

 • عایق کاری

 • مهندسی تاسیسات

 • موتورخانه مرکزی

 • لوازم و تجهیزات استخر سونا و جکوزی

 • پودر چسب گرمایش از کف

 • عایق گرمایش از کف

 • عایق شانه تخم مرغی

 • عایق رولی

 • نایلکس ضد رطوبت گرمایش از کف

 • ستخر گرمایش از کف

 • سونا گرمایش از کف

 • جکوزی گرمایش از کف

 • سیستم ذوب برف با کابل های حرارتی

 • ترموستات دیواری گرمایش از کف

 • کلکتور برقی گرمایش از کف

 • شیر برقی گرمایش از کف

 • رگولاتور تنظیم دما گرمایش از کف

 • آموزش تخصصی گرمایش از کف

 • اقلام ترموستاتیک به گرمایش از کف

 • اجرای لوله کشی با لوله های پلیمری

 • ارونت شیر تخلیه هوای اتوماتیک

 • گرمایش از کف برقی

 • اجرای سیستم گرمایشی

 • مدرس گرمایش از کف

 • مربی گرمایش از کف

توضیحات
تولید و پخش عایق و پودر چسب گرمایش از کف
عایق شانه تخم مرغی و رولی و نایلکس ضد رطوبت گرمایش از کف
مشاور و طراح و مجری استخر ، سونا و جکوزی و گرمایش از کف
مشاوره طراحی و اجرا سیستم های ذوب برف با کابل های حرارتی
واردات و پخش اقلام ترموستاتیک مربوط به گرمایش از کف (ترموستات دیواری، کلکتور برقی ، شیر برقی ، ارونت اتوماتیک ، رگولاتور تنظیم دما برای سیستم های همزمان دو دما مثلا گرمایش از کف و رادیاتور
با بیش از 15 سال سابقه به صورت تخصصی در زمینه floorheating (گرمایش از کف )
با مدیریت مهندس ابراهیمی
مولف کتاب راهنمای کاربردی گرمایش از کف
مربی و مدرس گرمایش از کف آموزش بیش از 9000 مجری در سراسر کشور
عضو کمیته تخصصی اصلاح و تدوین طراحی و اجرا لوله کشی با لوله های پلیمری
سابقه آموزش تخصصی گرمایش از کف در معاونت پژوهش و توسعه مرکز تربیت مربی
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید

user avatar فروشگاه اینترنتی تکدو 11 ماه و 2 روز پیش

بسیار عالی