کلینیک شنوایی تهران صفیر

کوچکترین سمعک نامرئی جهان (IIC)

کلینیک شنوایی سنجی سمعک و لوازم کمک شنوایی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
در کلینیک شنوایی و تجویز سمعک تهران صفیر، تحت مدیریت اقای دکتر ولدبیگی، کوچکترین سمعک نامرئی جهان به نام IIC ساخته می شود. این سمعک ها در تمام زوایای ۳۶۰ درجه غیرقابل دید می باشند.