بنیانگذار یونولیت

شرکت یونولیت بعنوان بنیانگذار صنعت پلاستوفوم در خاورمیانه افتخار آن را دارد که همگان پلاستوفوم را بعنوان یونولیت میشناسند.

یونولیت قالب سازی صنعتی ماکت سازی صنعتی واردات صادرات مواد شیمیایی ایزولاسیون صنعتی