عمران گستر اریکه (کف خواب سرویس بهداشتی)

آسوده خاطر از چکه و نم سرویسهای بهداشتی بدون نیاز به زیر سازی(عضو سازمان نظام کاردانی)

عایق لوله عایق کاری
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
کف خوابهای صنعتی ساختمانی و جلوگیری از پرت لوله و رفع معضل چکه و نم در سرویس های بهداشتی همانطورکه می دانید جهت اجرای ایزولاسیون (در روش سنتی)چاره ای جز ورود ایزولاسیون به داخل لوله فاضلاب وجود ندارد. این امر موجب بروز مشکلاتی می شودکه به اختصار به آن می پردازیم با ورود ایزولاسیون به داخل لوله فاضلاب، انتهای ایزولاسین داخل لوله در دسترس استاد کار نمی باشد و امکان قیرکاری وحرارت دادن کافی ایزولاسیون وجود ندارد و فقط یک اتصال "نیم بند" ایجاد می گردد که با اولین انقباض و انبساط  (آب سرد و گرم که از داخل لوله عبور می کند) با توجه به باز بودن پشت ایزولاسیون  و اتصال ضعیف بین لوله فاضلاب و عایق رطوبتی،ایزولاسیون از روی لوله فاضلاب جدا شده و با اولین گرفتگی و "پس زدن" فاضلاب،آب به زیر ایزولاسیون داخل لوله نفوذ کرده و به طبقه پایین نشت می نماید. با بروز این مشکل (گرفتگی داخل لوله) معمولاً جهت بازگشایی مجدد،داخل لوله فاضلاب را فنر میزنند که بااین عمل ایزولاسیون داخل لوله آسیب دیده واین مشکل (چکه ونم)در گرفتگی بعدی بسیار شدیدتر از قبل پدیدار می گردد. با ورود ایزولاسیون به داخل لوله فاضلاب،مقطع ابتدایی لوله کاهش می یابدو عملاً الباقی فضای داخل لوله بلااستفاده باقی می ماند،چرا که همان حجم آبی که از ابتدای لوله عبور میکند،در داخل لوله فاضلاب حرکت می نماید و فضای پایین تر از جایی که ایزولاسیون در داخل لوله تمام شده و قطر بیشتری دارد، بلااستفاده می باشد. به همین دلیل و با علم بر این مواردی که به آنها اشاره گردید، در طراحی و محاسبات ابتدایی،قطر لوله های فاضلاب را یک سایز بزرگتر از مقدار مورد نیاز طراحی می نمایند، تا با ورود ایزولاسیون و کاهش قطر لوله ،سایز مورد نظر تاْمین گردد.همین امر موجب تحمیل هزینه های کزافی به پروژه ها می گردد. برای رهایی از چنین مشکلاتی (که شرکت های انبوه ساز در طول دوره تضمین،هزینه های گزافی برای تعمیرات می پردازند)و ارتقاء سطح کیفی ساختمان های مسکونی،اداری و..... چاره ای جز استفاده از تکنولو‍‍‍‍‍‍‍ژی های نوین و صنعتی سازی مسکن وجود ندارد. یکی از راه هایی که برای مرتفع کردن چنین مواردی پیشنهاد میگردد،استفاده از "کف خوابهای صنعتی ساختمانی" می باشد، که طی چند سال اخیر به بازار عرضه گردیده و توانسته معضل چکه و نم را مرتفع نماید و همچنین به مقدار قابل توجهی (در بخش لوله کشی فاضلاب و هزینه تعمیرات) هزینه های اجرایی را کاهش دهد. با استفاده از این کف خوابها، نیازی به ورود ایزولاسیون به داخل لوله فاضلاب نمی باشد و ایزولاسیون در صفحه بیرونی این کف خوابها اورلب می گردد،جایی که کاملاً در دسترس استاد کار می باشد و می تواند آب بندی کاملی را ایجاد نماید. همچنین وزن نازک کاری کف بر روی ایزولاسیون و کف خواب قرار دارد و اجازه جدا شدن این دو به مرور زمان،از یکدیگررا نمی دهد چرا که در معرض انقباض و انبساط قرار ندارد ودر زیر نازک کاری کف پنهان شده، و با توجه به عدم ورود ایزولاسیون به داخل لوله فاضلاب، در زمان گرفتگی لوله و به هنگام فنر زدن آسیبی به عایق کاری وارد نمی گردد(مواردی که در اجرای سنتی تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست) همانطور که گفته شد، با استفاده از این کف خوابها، نیازی به ورود ایزولاسیون به داخل لوله فاضلاب نمی باشد، لذا مقطع لوله فاضلاب تغییری نمی کند و می توان سایز لوله فاضلاب را (که با در نظر گرفتن اجرای سنتی محاسبه شده) یک سایز کمتر کرد واز پرت فضای داخل لوله جلوگیری نمود. به طور مثال: اگر برای عبورآب باران لوله ای با سایز 110 محاسبه گردیده(که با ورود ایزولاسیون حداقل به سایز 90 کاهش پیدا می کند) می توان یک سایز قطر لوله را تغییر داده و از همان ابتدا لوله با سایز 90 را استفاده نمود، با چنین تغییری می توان در هزینه های پروژه صرفه جویی قابل توجهی انجام داد وهمچنین سطح کیفی پروژه در حال احداث را ارتقاء بخشید.