شرکت تولیدی صنعتی مهر آریا پلیمر پارس

طراحی و تولید قطعات پلاستیکی به روش تزریق قطعات پلاستیکی مجهز به آزمایشگاه کنترل کیفی و تحقیقاتی

پلاستیک سازی تزریقی طراحی و تولید قطعات صنعتی تولید لوازم یدکی خودرو