شرکت آرتارول برترتاو (رولیک سازی)

راه اندازی و ساخت ریل های متحرک کارخانه ای

تولید تسمه و نوار نقاله تجهیزات معدن