مجید میرآشتیانی

آشتیانی متخصص تغذیه ورزشی رژیم درمان ورزشی درمان چاقی کنترل وزن رژیم درمانی در ورزشکاران

کارشناس تغذیه
 • EntityId : 913929
 • SmallCode : b68fa
 • Category : كارشناس تغذیه
 • Activities :
  کارشناس تغذیه (9750404)
 • Update Date : 2021-07-07
 • Quality Score : 0.286
 • Participated in Plan Ads : False
 • Plan Adv : 0 (None - فاقد پلان)
 • Plan Adv Has Follow Link : False
 • Plan Adv Keywords :

 • Quality Score Detail

 • Address : 1  /  1
 • DetailedAddress : 0  /  0.5
 • Phone : 1  /  1
 • Website : 0  /  1
 • Email : 0  /  0.5
 • PostalCode : 0  /  1
 • SocialMedia : 0.5  /  0.5
 • Location : 2  /  2
 • LogoOrCoverImage : 0  /  1
 • MoreImages : 0  /  1
 • Description : 0  /  1
 • LongDescription : 0  /  0.5
 • Services : 0  /  1
 • Slogan : 0.5  /  0.5
 • UpdatedInPastYear : 0  /  0.5
 • ParticipatedInPlanAds : 0  /  0.5
 • CommentEnable : 0  /  2
اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • صفحات اجتماعی :
توضیحات
متخصص تغذیه ورزشی
آشتیانی رژیم درمان ورزشی
درمان چاقی
کنترل وزن
رژیم درمانی در ورزشکاران
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید