شرکت آرتین حسابگر آسیا (استاد حساب آرتین)

2 (2 نظر)

((مدیریت کاهش هزینه و ریسک های مالی))

حسابداری حسابرسی مشاوره مالیاتی و خدمات مالی نرم افزار اتوماسیون اداری و مالی آموزش حسابداری و حسابرسی
اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • تلفن همراه :
 • وب سایت :
لیست خدمات و محصولات
 • حسابداری حسابرسی مشاوره مالیاتی و خدمات مالی

 • نرم افزار اتوماسیون اداری و مالی

 • آموزش حسابداری و حسابرسی

 • حسابداری

 • خدمات مالی

 • خدمات حسابداری

 • آموزش حسابداری

 • حسابداری صنعتی

 • حسابداری مالی

 • حسابداری مالیاتی

 • بهای تمام شده

 • حسابداری مدیریت

 • اظهارنامه مالیاتی

 • تهیه صورتهای مالی

 • مشاوره مالیاتی

 • دفاعیه مالیاتی

 • آموزش نرم افزار مالی

 • حسابداری بازارکار

 • آموزش نرم افزار حسابداری

 • استقرار سیستم های مالی

 • نرم افزار حسابداری و مالی

 • تحریر دفاتر مالی

 • تهیه گزارشات مالی

 • استقرار سیستم های حسابداری

 • خدمات حسابداری مالیاتی

 • بازرس قانونی

 • دفاعیه بیمه

 • دفاعیه کارگری و کارفرمایی

 • مشاوره امور بیمه و کار

 • حسابرسی داخلی

 • حسابداری حسابرسی مشاوره مالیاتی و خدمات مالی در تهران

 • حسابداری حسابرسی مشاوره مالیاتی و خدمات مالی در محله فردوسی

 • نرم افزار اتوماسیون اداری و مالی در تهران

 • نرم افزار اتوماسیون اداری و مالی در محله فردوسی

 • آموزش حسابداری و حسابرسی در تهران

 • آموزش حسابداری و حسابرسی در محله فردوسی

 • حسابداری در تهران

 • حسابداری در محله فردوسی

 • خدمات مالی در تهران

 • خدمات مالی در محله فردوسی

 • خدمات حسابداری در تهران

 • خدمات حسابداری در محله فردوسی

 • آموزش حسابداری در تهران

 • آموزش حسابداری در محله فردوسی

 • حسابداری صنعتی در تهران

 • حسابداری صنعتی در محله فردوسی

 • حسابداری مالی در تهران

 • حسابداری مالی در محله فردوسی

 • حسابداری مالیاتی در تهران

 • حسابداری مالیاتی در محله فردوسی

 • بهای تمام شده در تهران

 • بهای تمام شده در محله فردوسی

 • حسابداری مدیریت در تهران

 • حسابداری مدیریت در محله فردوسی

 • اظهارنامه مالیاتی در تهران

 • اظهارنامه مالیاتی در محله فردوسی

 • تهیه صورتهای مالی در تهران

 • تهیه صورتهای مالی در محله فردوسی

 • مشاوره مالیاتی در تهران

 • مشاوره مالیاتی در محله فردوسی

 • دفاعیه مالیاتی در تهران

 • دفاعیه مالیاتی در محله فردوسی

 • آموزش نرم افزار مالی در تهران

 • آموزش نرم افزار مالی در محله فردوسی

 • حسابداری بازارکار در تهران

 • حسابداری بازارکار در محله فردوسی

 • آموزش نرم افزار حسابداری در تهران

 • آموزش نرم افزار حسابداری در محله فردوسی

 • استقرار سیستم های مالی در تهران

 • استقرار سیستم های مالی در محله فردوسی

 • نرم افزار حسابداری و مالی در تهران

 • نرم افزار حسابداری و مالی در محله فردوسی

 • تحریر دفاتر مالی در تهران

 • تحریر دفاتر مالی در محله فردوسی

 • تهیه گزارشات مالی در تهران

 • تهیه گزارشات مالی در محله فردوسی

 • استقرار سیستم های حسابداری در تهران

 • استقرار سیستم های حسابداری در محله فردوسی

 • خدمات حسابداری مالیاتی در تهران

 • خدمات حسابداری مالیاتی در محله فردوسی

 • بازرس قانونی در تهران

 • بازرس قانونی در محله فردوسی

 • دفاعیه بیمه در تهران

 • دفاعیه بیمه در محله فردوسی

 • دفاعیه کارگری و کارفرمایی در تهران

 • دفاعیه کارگری و کارفرمایی در محله فردوسی

 • مشاوره امور بیمه و کار در تهران

 • مشاوره امور بیمه و کار در محله فردوسی

 • حسابرسی داخلی در تهران

 • حسابرسی داخلی در محله فردوسی

توضیحات
انجام کلیه امور مالی و حسابداری مالیاتی و بیمه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل)
جمع آوری و ثبت و تهیه ترازنامه، صورت سود و زیان، تحریر دفاتر قانونی و ارسال اظهارنامه مالیاتی
معاملات فصلی و اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده
مالیات حقوق و اظهارنامه حقوق و ارسال لیست بیمه
تجزیه و تحلیل صورت های مالی، مدیریتی و بودجه ای
اعزام مدیر مالی و یا نیروی حسابدار خبره تمام وقت و پاره وقت
تهیه آیین نامه ها ودستورالعمل های مالی و کنترل داخلی و بهینه سازی سیستم های مالی
تشکیل پرونده بیمه و اخذ کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی
تنظیم تخصصی لوایح دفاعیه بیمه و کارگری و کارفرمایی
مشاوره، ارائه، نصب و راه اندازی نرم افزار
مشاوره تخصصی به مدیران و کارکنان شرکت ها
خدمات متناسب با چارچوب، اصول و استاندارد های حسابداری منطبق با آخرین تغییرات قوانین مالیاتی
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید

فاطمي 1 سال و 5 ماه و 2 هفته و 4 روز پیش

بسیار حرفه ای و کاربلد

صابری 1 سال و 5 ماه و 2 هفته و 5 روز پیش