ساویز

ما در حضور شما سوسیس و کالباس تولید میکنیم تا اعتماد از دست رفته شما به این محصولات را به اطمینان خاطر تبدیل نماییم

سوسیس و کالباس و فرآورده گوشتی پروتئینی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :