تهران ممتاز

تولید کننده یخچالهای صنعتی، ایستاده، فریزر، لوازم آزمایشگاهی و سردخانه

یخچال ویترینی تولید یخچال و فریزر خانگی تولید سردخانه
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن همراه :
توضیحات
تولید کننده یخچالهای صنعتی ایستاده، فریزر، لوازم آزمایشگاهی و سرد خانه