خانه سازی پارسمان سازه (گروه پارسمان)

نانو تکنولوژی سازه سبک ساختمانی سازه فلزی مواد شیمیایی ساختمانی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
گروه پارسمان
شرکت مهندسی طراحی و اجرای سازه، شیمی ساختمان تولید و اجرا)، تکنولوژی سقف نوین کوبیاکس، تجهیزات ساخت و قالب