مرکز ورزشی و ماساژ هامسا

هامسا نجوای آرام الهی رسالت ایجاد آرامش و حال خوب و بهبود شرایط روح ذهن جسم شما را دارد. ماساژ و یوگا را با ما تجربه کنید. حداقل خدمت ما به شما است.

یوگا ماساژ درمانی یومی هو تراپی ورزشگاه باشگاه ورزشی مشاوره فرهنگی و هنری باشگاه ایروبیک
 • EntityId : 1163137
 • SmallCode : 7f6b5
 • Category : یوگا
 • Activities :
  یوگا (809096)ماساژ درمانی (9740122)یومی هو تراپی (9740182)ورزشگاه (494950)باشگاه ورزشی (924121)مشاوره فرهنگی و هنری (9740261)باشگاه ایروبیک (9740227)
 • Update Date : 2024-04-16
 • Quality Score : 0.600
 • Participated in Plan Ads : False
 • Plan Adv : 4 (Gold - پلان زرین)
 • Plan Adv Has Follow Link : False
 • Plan Adv Keywords :
  یوگا در زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلیکلاس یوگا در استان تهران خیابان جردنباشگاه یوگا در منطقه 3باشگاه یوگا در خیابان ولیعصر خیابان فرشتهکلاس یوگا در محله محمودیهسالن ماساژ و اسپا در محله زعفرانیهماساژ درمانی در تهران خیابان الهیهماساژ درمانی در تجریش میدان قدسماساژ درمانی در استان تهران خیابان جردنسالن ماساژ و اسپا در خیابان فرشتهماساژورماساژیوگا کودکلاغریکلاس زومبایوگاباشگاه زومبا بانوان در منطقه 1فیزیوتراپی در تهرانماساژور در تهرانماساژور در شهر تهرانماساژور در خیابان ولیعصرماساژور در خیابان ولیعصر تهرانماساژور در خیابان ولیعصر شهر تهرانماساژور در تهران خیابان ولیعصرماساژور در شهر تهران خیابان ولیعصرفانکشنالCxکاردیوماساژ درمانی در منطقه 1یوگا در تهرانیوگا در شهر تهرانآموزش در تهرانآموزش در شهر تهرانآموزش در خیابان ولیعصرآموزش در خیابان ولیعصر تهرانآموزش در خیابان ولیعصر شهر تهرانآموزش در تهران خیابان ولیعصرآموزش در شهر تهران خیابان ولیعصرآموزش در شمال تهرانطب سوزنی در شهر تهرانآموزش در منطقه 3آموزش در منطقه 3 تهرانآموزش در منطقه 3 شهر تهرانآموزش در تهران منطقه 3آموزش در شهر تهران منطقه 3ارگانیک در شهر تهرانارگانیک در شمال تهرانماساژ در تهرانماساژ در شهر تهرانهمیوپاتیمتخصص هومیوپاتی در منطقه 3کلاس یوگاپیلاتس در تهرانپیلاتس در شهر تهرانپیلاتس در شمال تهرانپیلاتس در منطقه 3پیلاتس در منطقه 3 تهرانپیلاتس در منطقه 3 شهر تهرانپیلاتس در تهران منطقه 3پیلاتس در شهر تهران منطقه 3پیلاتس در خیابان ولیعصرپیلاتس در خیابان ولیعصر تهرانپیلاتس در خیابان ولیعصر شهر تهرانپیلاتس در تهران خیابان ولیعصرپیلاتس در شهر تهران خیابان ولیعصردفاع شخصی در تهراندفاع شخصی در شهر تهرانیوگا در شمال تهرانماساژور در شمال تهرانماساژ در شمال تهرانیوگا در منطقه 3ماساژور در منطقه 3طب سوزنی در منطقه 3فیزیوتراپی در منطقه 3ارگانیک در منطقه 3ماساژ در منطقه 3یوگا در منطقه 3 تهرانماساژور در منطقه 3 تهرانطب سوزنی در منطقه 3 تهرانفیزیوتراپی در منطقه 3 تهرانارگانیک در منطقه 3 تهرانماساژ در منطقه 3 تهرانیوگا در منطقه 3 شهر تهرانماساژور در منطقه 3 شهر تهرانطب سوزنی در منطقه 3 شهر تهرانارگانیک در منطقه 3 شهر تهرانماساژ در منطقه 3 شهر تهراندفاع شخصی در منطقه 3 شهر تهرانیوگا در تهران منطقه 3ماساژور در تهران منطقه 3طب سوزنی در تهران منطقه 3فیزیوتراپی در تهران منطقه 3ارگانیک در تهران منطقه 3ماساژ در تهران منطقه 3یوگا در شهر تهران منطقه 3ماساژور در شهر تهران منطقه 3طب سوزنی در شهر تهران منطقه 3فیزیوتراپی در شهر تهران منطقه 3ارگانیک در شهر تهران منطقه 3ماساژ در شهر تهران منطقه 3دفاع شخصی در شهر تهران منطقه 3یوگا در محله امانیهماساژور در محله امانیهطب سوزنی در محله امانیهفیزیوتراپی در محله امانیهارگانیک در محله امانیهماساژ در محله امانیهپیلاتس در محله امانیهیوگا در محله امانیه تهرانماساژور در محله امانیه تهرانآموزش در محله امانیه تهرانطب سوزنی در محله امانیه تهرانفیزیوتراپی در محله امانیه تهرانارگانیک در محله امانیه تهرانماساژ در محله امانیه تهراندفاع شخصی در محله امانیه تهرانپیلاتس در محله امانیه تهرانیوگا در محله امانیه شهر تهرانماساژور در محله امانیه شهر تهرانآموزش در محله امانیه شهر تهرانطب سوزنی در محله امانیه شهر تهرانفیزیوتراپی در محله امانیه شهر تهرانارگانیک در محله امانیه شهر تهرانماساژ در محله امانیه شهر تهرانپیلاتس در محله امانیه شهر تهرانیوگا در تهران محله امانیهماساژور در تهران محله امانیهآموزش در تهران محله امانیهطب سوزنی در تهران محله امانیهارگانیک در تهران محله امانیهماساژ در تهران محله امانیهدفاع شخصی در تهران محله امانیهپیلاتس در تهران محله امانیهیوگا در شهر تهران محله امانیهماساژور در شهر تهران محله امانیهآموزش در شهر تهران محله امانیهطب سوزنی در شهر تهران محله امانیهفیزیوتراپی در شهر تهران محله امانیهارگانیک در شهر تهران محله امانیهماساژ در شهر تهران محله امانیهدفاع شخصی در شهر تهران محله امانیهپیلاتس در شهر تهران محله امانیهیوگا در خیابان ولیعصرطب سوزنی در خیابان ولیعصرفیزیوتراپی در خیابان ولیعصرارگانیک در خیابان ولیعصرماساژ در خیابان ولیعصردفاع شخصی در خیابان ولیعصریوگا در خیابان ولیعصر تهرانطب سوزنی در خیابان ولیعصر تهرانارگانیک در خیابان ولیعصر تهرانماساژ در خیابان ولیعصر تهراندفاع شخصی در خیابان ولیعصر تهرانیوگا در خیابان ولیعصر شهر تهرانطب سوزنی در خیابان ولیعصر شهر تهرانفیزیوتراپی در خیابان ولیعصر شهر تهرانارگانیک در خیابان ولیعصر شهر تهرانماساژ در خیابان ولیعصر شهر تهراندفاع شخصی در خیابان ولیعصر شهر تهرانیوگا در تهران خیابان ولیعصرطب سوزنی در تهران خیابان ولیعصرفیزیوتراپی در تهران خیابان ولیعصرارگانیک در تهران خیابان ولیعصرماساژ در تهران خیابان ولیعصردفاع شخصی در تهران خیابان ولیعصریوگا در شهر تهران خیابان ولیعصرطب سوزنی در شهر تهران خیابان ولیعصرفیزیوتراپی در شهر تهران خیابان ولیعصرارگانیک در شهر تهران خیابان ولیعصرماساژ در شهر تهران خیابان ولیعصردفاع شخصی در شهر تهران خیابان ولیعصرکلاس یوگا در منطقه 1کلاس پیلاتس و یوگا در شهر تهران میدان تجریشکلاس یوگا در محله الهیهباشگاه رزمی کیک بوکسینگ در منطقه 1باشگاه رزمی بانوان در منطقه 3متخصص هومیوپاتی در منطقه 1باشگاه ورزشی پیلاتس در منطقه 1باشگاه ورزشی بانوان پیلاتس در منطقه 3ورک شاپ و کارگاه و آموزش ماساژهمیوپاتی با مدرککلاس یوگا در زعفرانیهیوگا در محله چیذراموزش یوگاماساژ در استان تهران میدان تجریشماساژ درمانی درولنجکماساژ درمانی در خیابان الهیهماساژ درمانی در محله فرمانیهماساژ لنفوتراپی در استان تهران میدان ونکاسپا در محله تجریشکلاس یوگا کودکانیوگا کودکان در شمال تهرانیوگا کودکان در منطقه 1کلاس یوگا در منطقه 2یوگای کودک در منطقه 2یوگا بارداریوگا سالمندسی ایکسفانکشنال کاردیوفانکشنال در منطقه ۱ایروبیک در منطقه 1ایروبیک منطقه 3کلاس کاردیودر منطقه 3کلاس کاردیودر منطقه 1باشگاه ورزشی تمام وقت بانوان در منطقه 1طب سوزنی در تهرانارگانیک در تهراندفاع شخصی در تهران منطقه 3فیزیوتراپی در تهران محله امانیهکلاس پیلاتس و یوگا در تهران میدان تجریشمرکز ورزشی و ماساژ هامسا

 • Quality Score Detail

 • Address : 1  /  1
 • DetailedAddress : 0.5  /  0.5
 • Phone : 1  /  1
 • Website : 0  /  1
 • Email : 0.5  /  0.5
 • PostalCode : 0  /  1
 • SocialMedia : 0.5  /  0.5
 • Location : 2  /  2
 • LogoOrCoverImage : 1  /  1
 • MoreImages : 1  /  1
 • Description : 1  /  1
 • LongDescription : 0  /  0.5
 • Services : 1  /  1
 • Slogan : 0.5  /  0.5
 • UpdatedInPastYear : 0.5  /  0.5
 • ParticipatedInPlanAds : 0  /  0.5
 • CommentEnable : 0  /  2
اطلاعات تماس
 • آدرس :
 • تلفن :
 • تلفن همراه :
 • ایمیل :
 • صفحات اجتماعی :
لیست خدمات و محصولات
 • یوگا

 • ماساژ درمانی

 • یومی هو تراپی

 • ورزشگاه

 • باشگاه ورزشی

 • مشاوره فرهنگی و هنری

 • باشگاه ایروبیک

 • طب سوزنی

 • ماساژ

 • دفاع شخصی

 • اسپا

 • کیک بوکسینگ

 • تای چی

 • همیوپاتی

 • زعفرانیه

 • تجریش

 • باغ فردوس

 • الهیه

 • مرکز یوگا

 • آموزش ماساژ

 • آموزش طب سوزنی

 • آموزش یوگا

 • کانون یوگا

 • استدیو یوگا

 • پیلاتس

 • ورک شاپ و کارگاه و آموزش ماساژ

 • همیوپاتی با مدرک

 • کلاس یوگا

 • ورک شاپ یوگا

 • ورزش های رزمی

 • کلاس زومبا

 • فانکشنال

 • کاردیو

 • لاغری

 • یوگا کودک

 • یوگا باردار

 • یوگا سالمند

 • سی ایکس

 • Cx

 • فانکشنال کاردیو

توضیحات
موسسه بین المللی تندرستی هامسا در فضایی کاملن دنج و آرام در قلب پایتخت با محوطه مشجر اختصاصی و دلنشین مفتخر است جهت ایجاد آرامش و نشاط، بهبود در درمان و قوا در خدمت شما سروران باشد.
شعار ما داشتن حال خوب همین الان است.
خدمات ما :
انواع ماساژها. اسپا. انواع یوگا. پیلاتس ، همیوپاتی، طب سوزنی ورزشهای رزمی مانند دفاع شخصی. تای چی. کیک بوکسینگ. کونگ فو و انواع کارگاهها ورک شاپها و خدمات آموزشی ورزشی می باشد....

قدم به سمت آرامش و حال خوب بردارین. ما در لحظه همراهتون هستیم.
نظرات کاربران

لطفا به این کسب و کار امتیاز بدید و نظر خودتون رو درباره این کسب و کار بنویسید