تولید پلاستیک آذر بنیاد

تولید کلیه قطعات پلاستیکی از قبیل لوازم آشپزخانه و اسباب بازی و ...با 10 سال سابقه تولید

تولید پلاستیک