تولیدی بازرگانی پلی اکتیو (poly active)

ما یک آینده خوب را باهم خواهیم ساخت

مواد شیمیایی نساجی تولید مواد شیمیایی فروش مواد شیمیایی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
تولیدکننده: انواع ضدکف سیلیکونی و غیرسیلیکونی، تگزاپن رنگ سازی، انواع صابون های آنیونیک و نانیونیک، مول ۱۰، نرمکن سیلیکونی و ...
واردکننده: انواع پلی الکترولیت آنیونی و کاتیونی
محصولات بازرگانی پلی اکتیو: پک ( پلی آلومینیوم کلراید) آشامیدنی و صنعتی، نرمکن پرک، ایزوپروپیل الکل، استون، سی ام سی خوراکی و صنعتی، بوتیل گلیکول، اسیداکریلیک و غیره