شرکت داده پردازی نیلرام مانا

ارائه دهنده راهکارهای برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

طراحی و اجرای سیستم مدیریت و مالی نرم افزار مهندسی برنامه نویسی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
شرکت داده پردازی نیلرام کسب و کار خود را در راستای ارائه خدمات ذیل قرار داده است: - ارائه خدمات طرح ریزی منابع سازمانی با رویکرد(ERP) - ارائه خدمات طراحی و تکمیل نرم افزارهای کاربردی مرتبط - ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی نرم افزارهای ارائه شده - ارائه خدمات زیر ساخت در حوزه نیازمندیهای نرم افزاری - ارائه نرم افزارهای سفارشی بر اساس نیاز مشتری به اعتقاد ما کلیه رویه های یکپارچه در هر سازمان قبل از مکانیزه شدن، نیازمند مطالعه، بهینه سازی و مکتوب سازی توسط گروه خبره متخصص در هر رشته می باشد. پس از انجام این امر، شرکت نیلرام توسط پروژه شناخت نیازهای تلویحی و تصریحی علاوه بر رویه های مکتوب را در سازمان مشتری شناسایی نموده و پس از بررسی های داخلی، پیشنهادهای اجرایی خود را به سازمان ارائه می نماید. پس از این مرحله واحد تولید با استفاده از سبک و رویکرد ابزاری اراکل نیازهای مشتری را با نرم افزارهای تکمیلی و یا جدید به انجام می رساند. سپس نرم افزارها توسط واحد پشتیبانی مستقرگردیده و پرسنل سازمان طبق برنامه ریزی مدون و سرفصلهای آموزشی مورد آموزش قرار گرفته و پس از این دوره و دریافت بازخوردهای عملیاتی جهت کاربردی نمودن ابزار و تحویل نهایی به سازمان مشتری اقدامات مقتضی اعمال می گردد. ما تا زمان درخواست مشتری خود را مکلف به بهینه سازی نرم افزارهای که توسط واحد تحقیق و توسعه تدوین شده اند می دانیم. ما برای تضمین کیفیت خدمات ادعا شده، خود را مکلف به رعایت رویه های یکپارچه و نظام جامع مدیریت استراتژیک تدوین شده می دانیم. ما به عنوان یک شرکت خدماتی، بزرگترین سرمایه خود را همکارانمان در شرکت نیلرام می دانیم که تمام تلاش خود را جهت ارتقاء دانش تخصصی و عمومی ایشان به کار خواهیم بست.