کلینیک فیزیوتراپی آذر

ما با جدیدترین دانش و دستگاه های دنیا با هدف خدمت به هموطنان عزیزمان آماده ارائه خدمات هستیم.

کلینیک فیزیوتراپی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • ایمیل :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
بیمارانی که بیش از 10 جلسه فیزیوتراپی داشته باشند جلساتشان با 20 درصد تخفیف انجام خواهد شد.
خدماتی مانند لیزر با 10 درصد تخفیف برای مراجعه کنندگان اعمال خواهد شد