فیزیوتراپی هویار

یک مرکز خصوصی در منطقه سعادت آباد که با استفاده از دستگاه های مدرن و تکنیک های نوین درمانی در فضایی بهداشتی و محیطی آرام خدمات فیزیوتراپی ارائه می کند

کلینیک فیزیوتراپی