ترازبین تجارت

نرم افزار - خدمات حسابداری - مشاوره بازاریابی - فروش ترازبین

بازاریابی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
ترازبین تجارت سازمانی است که با هدف ارائه خدمات مشاوره بازاریابی و فروش نرم افزار و خدمات حسابداری و مالی به جامعه تولیدکنندگان و ارائه دهندگان آنها و همچنین شناسایی دقیق نیاز بهره برداران و همراهی با آنها در دریافت بالاترین سطح کیفی و کمی بهره برداری از نرم افزار و خدمات فوق تاسیس شده است.