بهترین فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر بهروز روحانی

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، ضد، میدان

دکتر جواد رادفر

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، احمدآباد

دکتر جواد لطفی

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، ‌احمد آباد، کابو مسلم‌

دکتر جواد منصوری

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، م‌. شهدا، ساختمان ‌66

دکتر حبیب سالار

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، بیمارستان امام رضا، بخش جراحی عروق

دکتر حسین سالاری

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، بیمارستان امام رضا، بخش جراحی عروق

دکتر حسین نادمی

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، احمدآباد، پرستار 3

دکتر حمید ولی زاده مقدم

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

دکتر زهرا جهان آرا

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، سردادور، کارض ‌اقدس‌

دکتر سید احمد سررشته دار

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، احمدآباد، خ‌. محتشمی

دکتر سید علی میلانی

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، هاشمی نژاد

دکتر عباس علی رفیق دوست

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، دانشگاه‌ 16

دکتر علی اصغر بلوریان

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، احمدآباد، خ. ‌عارف‌

دکتر علی اصغر دادگر

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، احمدآباد، کلاهدوز 8

دکتر علی حاجی زاده

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

دکتر علی ربانی زاده

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، فلکه احمدآباد، بلوار کلاهدور، نبش کلاهدوز 12، ساختمان پزشکان آرمان، ط. اول

دکتر علیرضا حیدری بکاولی

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

دکتر غلامرضا مهاجری مقدم

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، ابن‌ سینا، ساختمان ‌اطبا

دکتر فروغ جوادی

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، احمدآباد، خ. ‌پرستار

دکتر فریبرز پویان

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، احمدآباد، محتشمی

دکتر فضل اله عادلی

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، برق، شیخ ‌صدوق‌

دکتر ماشااله دهقانی دشت آبی

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، کوهسنگی 4

دکتر محسن اعتماد زاده

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، احمدآباد، شماره 44

دکتر محمد برادران رحیمی

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، جنت‌ 7، ساختمان ‌121

دکتر محمد تفرشی

متخصص قلب و عروق ، کاردیولوژی ، آنژیوپلاستی

مشهد، سجاد، چهار راه بزرگمهر