طراحی و تولید سازه فضاکار در منطقه 15

  • در منطقه 15

گروه گلسازه

طراحی و تولید سازه فضاکار ، پروفیل ، لوله گالوانیزه ، ناودان ، لوله رضا ، لوله سپنتا

طراحی اجرا و ساخت انواع گلخانه های مدرن، گلخانه طرح اسپانیا، گلخانه تونلی، گلخانه شیشه ای، گلخانه جوشی با تیم اجرا و تامین کامل لوازم سازه پیش نویس قر...

تهران، منطقه 15، بزرگراه امام رضا، کیلومتر 15، خاتون آباد، بعد از پمپ بنزین، پ. 966