تولید نخ در محله فردوسی

  • در محله فردوسی

بافته های نسوز پارس

تولید نخ ، نساجی

تهران، منطقه 12، محله فردوسی ، م. فردوسی، ساختمان فیلیپس، ط. ششم