بازاریابان

شرکت بازاریابان ایرانیان زمین

بازاریابی ، فروشگاه اینترنتی

تهران، منطقه 6، مطهری (تخت طاووس)، خ. کوه نور، خ. یکم، پ. 5

گروه تخصصی سفیران گیشا

بازاریابان ، بازاریابی ، موادغذایی ، کلیه واحدهای تولیدی

تهران، منطقه 6، مفتح، کوی اتحاد، پ. 5