آزماشناسان

آزماشناسان تجهیز گستر ایلیا

آزماشناسان ، تولید تجهیزات آزمایشگاهی ، پاتولوژی ، مصرفی آزمایشگاهی ، الکل ، پارافین

تهران، منطقه 9، هوشیار، خ. حیدرتاش، پ. 19