اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
طراحی معماری فاز یک و فاز دو ، طراحی و محاسبات سازه اسکلت فلزی و بتنی با جدیدترین متد و تکنولوژیهای روز و انواع و اقسام سقفهای جدید، طراحی و محاسبات تاسیسات برق فاز 1  و فاز 2 اجرایی، طراحی و محاسبات تاسیسات مکانیکی و تهیه نقشه های اجرایی مربوطه. مهندسین مشاور آتی شار 77723730 - 09192137010 رسولی
خدمات و محصولات