تدبیر عمران جم

با تدبیر بسازیم

راه آهن احداث راه آهن مهندسین ساختمان شرکت ساختمانی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
شرکت تدبیر عمران جم مجموعه‌ای از متخصصان، کارشناسان، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژیک حمل و نقل ریلی را در خود جای داده است و به عنوان یک شخصیت حقوقی با هدف ارتقای سطح طراحی و اجرای حمل و نقل ریلی تشکیل گردیده است. در زمینه خطوط ریلی درون شهری، این شرکت متمرکز بر طرح و اجرای انواع سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری با تمرکز بر خدمات تخصصی روسازی، علائم و ارتباطات و برق‌بالاسری می‌باشد.