آیندگان (دوره اول)

دبیرستان پسرانه غیر دولتی دبستان پسرانه غیر دولتی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • کد پستی :
توضیحات
امکانات مدرسه راهنمایی: اولین برگزارکننده آزمون های تستی به صورت مستمر با ارائه کارنامه کامپیوتری به همه دانش آموزان همراه با نمودار و میانگین عملکرد هر دانش آموز - اولین مدرسه مجری طرح کلاسهای دپارتمان (dst) بدون نیاز به کیف و کتاب و دفتر - کلاسهای آموزش فوتبال