مجتمع خدمات مالی و حسابداری آریاتراز

حسابداری حسابرسی مشاوره مالیاتی و خدمات مالی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن همراه :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
موسسه آریا تراز فعالیت خود را در زمینه حسابداری و امور مالی و اداری از سال 1383 آغاز نموده و این فعالیت تاکنون ادامه دارد موضوعات و خدمات حرفه ای قابل ارائه توسط این موسسه به شرح زیر می باشد : 1- طراحی و راه اندازی سیستم های حسابداری وکنترل های داخلی مالی و بازنگری بر اجرای سیستم های مذکور 2- طراحی و راه اندازی سیستم های حسابداری صنعتی (بهای تمام شده) 3- طراحی و راه اندازی سیستم های حسابداری انبار و انبارداری 4- مشاوره مدیریت مالی در مورد تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ،بررسی ساختار مالی، ارائه راهکارها و روش تأمین مالی ،ارزیابی مالی و اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری و مشاوره در تحلیل قراردادها و دعاوی مالی 5- خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی صورتهای مالی و مالیاتی 6-مشاوره مدیریت در زمینه ارائه راهکارهای برون رفت از بحران های مالی و افزایش بازدهی (سود دهی) 7-حسابرسیِ مدارک ناقص و اصلاح حساب 8- خدمات و مشاوره مالیاتی شامل آموزش شیوه های قانونی تنظیم اظهارنامه و دفاتر مالیاتی و استفاده از معافیت و تخفیفات مالیاتی 9- تهیه و تنظیم صورتهای مالی استاندارد و تهیه سایر گزارشات مالی و مدیریتی مورد نیاز اشخاص حقوقی و حقیقی 10- آموزش و تأمین نیروی متخصص مالی و حسابداری 11- نظارت بر امور تسویه