بیمه ایران معین - ایمر - کد 21119

مشاوره وصدور بیمه های تجاری : اموال مسئولیت اشخاص

نمایندگی بیمه
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
مشاوره و صدور بیمه : اموال (آتش سوزی: مسکونی تجاری و انبارها و بدنه اتومبیل و کشتی و لنج)ا نواع بیمه های مسئولیت (کارفرما ساختمانی و تولیدی و خدماتی و مسئولیت متصدیان حملو نقل داخلی) و بیمه های شخص ثالث انواع اتومبیبل های منطقه آزاد و پلاک ملی، بیمه های اشخاص (حوادث و بیمه عمر مان) نشانی: منطقه آزادچابهار- مجتمع تجاری صالحیار غرفه 127 بیرونی 05435313245 - 09119751332