فروشگاه کاسپین - نمایندگی فومن شیمی

فومن شیمی میبد اردکان یزد

فروش روغن صنعتی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
توضیحات
سوپر روغن ترمز سپهر ( زرد ) سوپر روغن ترمز سپند ( آبی ) روغن موتور نیمه سنتتیک CF SAE 10W40 کاسپین روعن موتور چهار فصل CD SAE 20W50 آریان ضدیخ سوپر کاسپین چهار فصل 1 لیتری ضدیخ سوپر کاسپین چهار فصل 2 لیتری روغن فرمان آسان 1لیتری روغن دنده ( واسکازین ) کاسپین آریان گریس همه کار کاسپین روغن هیدرولیک کاسپین آریان