مرکز مشاوره مالی و علمی تحقیقاتی روشنگران

...به روشنی سپیده دم!

حسابداری حسابرسی مشاوره مالیاتی و خدمات مالی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
خدمات مالیاتی:مشاوره های مالیاتی،تنظیم اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده،تنظیم لوایح قانونی و شرکت در هیئت های حل اختلاف و جلسات رسیدگی - خدمات حسابداری:تهیه و تنظیم گزارشات مالی،حضور نماینده جهت خدمات حسابداری،نظارت بر واحد مالی جهت کنترل اسناد حسابداری - خدمات مشاوره ای : مشاوره در تهیه و تنظیم طر ح های توجیهی،مشاوره و طراحی آیین نامه ها و رویه های مالی و اداری و حسابداری مدیریت و طراحی و تدوین دستورالعمل های بهای تمام شده و بودجه های جامع و عملیاتی