اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
واحد تحقیقات بازاریابی گروه بازاریابی دیدگاه در سال 1387 با محوریت اصلی شناخت و آگاهی از سلیقه مصرف کنندگان ایرانی در زمینه سنجش محصولات بازار و همچنین ارزیابی بازار خدماتی تاسیس گردید.
که توانسته است طی سالهای اخیر پروژه های بسیار متعدد و موفقی را با استفاده از مناسب ترین و مدرن ترین روشها و ابزار تحقیقات بازار و با بهره گیری از افراد مجرب و کارشناسان معتبر که دارای سوابق ارزنده ای در مدیریت اجرایی ، مشاوره ایی و تحقیقات بازار هستند ، جهت شرکتهای بین المللی و برخی از شرکت های ایرانی اجرا و به ثمر برساند .
این شرکت  در حال حاضر یکی از پیشرو ترین شرکت تحقیقات بازاریابی با پوشش سراسری در ایران می باشد.
- عضو انجمن تحقیقات بازاریابی اروپا ایزومار از سال 2009 تاکنون
- عضو انجمن تحقیقات بازاریابی ایران  IMRA
- اخذ گواهینامه تخصصی اجرای پروژه های تحقیقاتی  از مرکز آمار ایران
- استقرار سیستم مدیریت کیفیت شرکت بر مبنای استاندارد ISO9001 و اخذ گواهینامه ISO 20252