شرکت ایستا سازه بتن آزما (آزمایشگاه بتن)

آزمایشگاه تخصصی بتن و میلگرد به صورت کاملا استاندارد بر اساس مقررات و ضوابط شهرداری و نظام مهندسی استان تهران

آزمایشگاه بتن مهندسین مشاور ساختمان بتن
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • ایمیل :
توضیحات
- انجام آزمایش اسلامپ از هر میکسر قبل از نمونه گیری در هنگام بتن ریزی
- نگهداری نمونه ها در حوضچه های استاندارد داخل آزمایشگاه
- شکست نمونه ها در تاریخ های مشخص توسط جک های استاندارد و کالیبره شده
- عکس برداری در حین نمونه گیری هنگام بتن ریزی و همچنین در حین شکست نمونه ها در آزمایشگاه
- ارائه و ثبت برگه تعهد بتن در کارتابل نظام مهندسی
- ارائه گزارش ها در کارتابل نظام مهندسی به ناظر پروژه ، سازمان نظام مهندسی و شهرداری