اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
رادیولوژی فک و صورت بهراد: طرف قرارداد با بیمه های اصلی (تامین و خدمات درمانی و نیروهای مسلح) و بانک مرکزی مجهز به سیستم CBCT، پانورامیک سفالومتری و پری اپیکال دیجیتال و سیالوگرافی ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 10 صبح تا 20 پنج شنبه 9 صبح تا 17 تلفن تماس:  021-44755044