دندانسازی لبخندنو

ساخت با بهترین متریال روز دنیا و باضمانت نامه کتبی ارایه می گردد.

دندانسازی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن همراه :
  • ایمیل :
توضیحات
ساخت دست دندان - دندان مصنوعی - توسط کارشناس پروتز های دندانی از دانشکده علوم دندانپزشکی - قالب گیری در منزل برای بیماران ناتوان
ساخت با بهترین متریال روز دنیا و باضمانت نامه کتبی - ساخت دندان مصنوعی(متحرک) - تعمیر شکستگی دست دندان - رفع لقی دست دندان - ساخت دندان های پارسیل (اکریلی فلزی) - دست دندان ژله ای (فلکسی)