مرکز پژوهش متالوژی رازی (خدمات آزمایشگاهی)

تحقیقات و پژوهش، اطلاع رسانی خدمات فنی مهندسی آزمایشگاه پلیمر تجهیزات آزمایشگاه فنی و مهندسی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
پژوهش و توسعه ارائه خدمات آزمایشگاهی، طراحی و مهندسی، مهندسی معکوس، بازرسی و مشاوره در حوزه مهندسی مواد (فلزات و غیر فلزات)