بهترین پیش دبستان دخترانه غیر دولتی در کرج

هوشمند پاک نهاد

دبستان دخترانه غیر دولتی ، پیش دبستان دخترانه غیر دولتی ، غیر دولتی ، دبستان ، دخترانه

کرج، گوهردشت، فاز 2، خ. چهاردهم، پ. 5

دبستان نگین البرز

پیش دبستان دخترانه غیر دولتی ، دبستان دخترانه غیر دولتی

کرج، مهرویلا، خروجی بزرگراه، سه راه تهران، خ. بزرگمهر غربی، پ. 230

آتیه

پیش دبستان دخترانه غیر دولتی ، دبستان دخترانه غیر دولتی

کرج، مهرشهر، بلوار شهرداری، خ. 205، پ. 98

آزادگان

پیش دبستان دخترانه غیر دولتی ، دبستان دخترانه غیر دولتی

کرج، گوهردشت، خ. هشتم شرقی، پ. 20

آوای الهام

پیش دبستان دخترانه غیر دولتی ، دبستان دخترانه غیر دولتی

کرج، شاهین ویلا، خ. پنجم غربی، پ. 14

احسان

پیش دبستان دخترانه غیر دولتی ، دبستان دخترانه غیر دولتی

کرج، دهم غربی قلم، پ. 8

بهتاش

دبستان دخترانه غیر دولتی ، پیش دبستان دخترانه غیر دولتی

کرج، مهرویلا، خ. رودکی غربی، پ. 294

بیات

دبستان دخترانه غیر دولتی ، پیش دبستان دخترانه غیر دولتی

کرج، بلوار موذن، اشتراکی جنوبی، گلستان 14، پ. 62

پاکان

پیش دبستان دخترانه غیر دولتی ، دبستان دخترانه غیر دولتی

کرج، مهرویلا، م. مادر، خ. خیام غربی، پ. 76

ثنا

پیش دبستان دخترانه غیر دولتی ، دبستان دخترانه غیر دولتی

کرج، گوهردشت، فاز 3، بلوک 2، خ. چهاردهم شرقی، پ. 23

رستگاران

پیش دبستان دخترانه غیر دولتی ، دبستان دخترانه غیر دولتی

کرج، گوهردشت، یادگار امام، خ. آزادی، کوی کارمندان جنوبی، خ. بلال 5، پ. 45

ریحانه النبی

پیش دبستان دخترانه غیر دولتی ، دبستان دخترانه غیر دولتی

کرج، عظیمیه، م. طالقانی، ک. نرگس، پ. 55

ستیا

دبستان دخترانه غیر دولتی ، پیش دبستان دخترانه غیر دولتی

کرج، گوهردشت، خ. یازدهم شرقی، پ. 32

صدف

پیش دبستان دخترانه غیر دولتی ، دبستان دخترانه غیر دولتی

کرج، جهانشهر، خ. استانداری، ک. مرجان، پ. 4 و 6

فلق

پیش دبستان دخترانه غیر دولتی ، دبستان دخترانه غیر دولتی

کرج، بلوار امام رضا، اردلان 5، پ. 804

گلهای خرد

پیش دبستان دخترانه غیر دولتی ، دبستان دخترانه غیر دولتی

کرج، م. آزادگان، بلوار امام رضا، اردلان 6، پ. 125

22 بهمن

پیش دبستان دخترانه غیر دولتی ، دبستان دخترانه غیر دولتی

کرج، مهرشهر، حسین آباد، جنب راهبانی

آزاده

پیش دبستان دخترانه غیر دولتی ، دبستان دخترانه غیر دولتی

البرز، کرج، کمال شهر، شهرک امیرالمومنین، خ. چهارم

آسارایی

پیش دبستان دخترانه غیر دولتی ، دبستان دخترانه غیر دولتی

کرج، جاده چالوس، کیلومتر 42 روستای آسارا

آقاجانی کلوان

پیش دبستان دخترانه غیر دولتی ، دبستان دخترانه غیر دولتی

کرج، جاده چالوس، کیلومتر 38 روستای کلوان

احرار پورکان

پیش دبستان دخترانه غیر دولتی ، دبستان دخترانه غیر دولتی

کرج، جاده چالوس، کیلومتر 10 روستای پورکان

اسدالهی

پیش دبستان دخترانه غیر دولتی ، دبستان دخترانه غیر دولتی

کرج، جاده چالوس، کیلومتر 3 جاده فرعی کندر

اکسیر دانش پارس

دبستان دخترانه غیر دولتی ، پیش دبستان دخترانه غیر دولتی

کرج، م. آزادگان، بلوار امام رضا، اردلان 3

امام حسن

پیش دبستان دخترانه غیر دولتی ، دبستان دخترانه غیر دولتی

کرج، رضاشهر، خ. فروردین

امام حسن مجتبی

پیش دبستان دخترانه غیر دولتی ، دبستان دخترانه غیر دولتی

البرز، کرج، محمدشهر، بلوار امام خمینی، خ. بیستم، روبروی پادگان