بهترین دبستان دخترانه دولتی در اصفهان

دبستان فدک 1

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، خانه اصفهان، چهار راه نیروی هوایی، خ. 19

دبستان فدک 2

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، خانه اصفهان، نیرویی هوایی، خ. 20

دبستان خوروش

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، طالقانی، ک. زرگرباشی

دبستان شیخ مفید

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، امام خمینی، شهرک رسالت، رسالت 2، ک. 130، پ. 17

دبستان 12 بهمن

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، الله اکبر، روبروی محله آزادگان

دبستان 13 آبان

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، کهندژ، محله مهدیه، ک. باغ برج

دبستان ابوذر

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، حسین آباد، ک. علیرضایی

دبستان احمدآرام 1

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، اتوبان چمران، خ. محمدطاهر، جنب ورزشگاه فخر

دبستان احمدآرام 2

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، اتوبان چمران، خ. محمدطاهر، جنب ورزشگاه فخر

دبستان احمدرضا ربانی

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، معراج، خ. قدس، روبروی کلانتری 17

دبستان استاد شهریار

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، امام خمینی، خ. نیکان (بابوکان )، فلکه حمزه

دبستان اسدی

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، خوراسگان، خ. جی، ک. گلستان، جنب شهرداری

دبستان الهام

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، کهندژ، دوپله جنب بهداری جنیران

دبستان ام البنین

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، مرداویج، رسالت شمالی، خ. 12

دبستان امین

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، مسجد سید، بازارچه شاطر باشی، ک. باروت کوبها

دبستان ایثار

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، ملک شهر، خ. بهارستان غربی، ک. اموزش و پرورش

دبستان بنان

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، عسگریه، خ. شمس، ک. حمصیان

دبستان بنت الهدی

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، صمدیه، ک. حکیم سنایی

دبستان بیرجندی

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، سه راه نظر، جنب امام زاده محمد

دبستان پاسدار اسلام

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، پل تمدن، شش راه روستای اندوان

دبستان پیروزی

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، میر، ک. هفت دست

دبستان تربیت 2

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، آتشگاه، جنب منارجنبان، ک. یخچال

دبستان تشیع

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، امام خمینی، خ. شهیدان کاظمی، مسعودیه، ک. گلزار

دبستان ثنا

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، هزار جریب، ک. بهار

دبستان جوادالائمه

دبستان دخترانه دولتی

اصفهان، گلزار 3، خ. میثم