بهترین آزمایشگاه تشخیص طبی در مشهد

پردیس

آزمایشگاه تشخیص طبی ، بیوشیمی ، هورمون ، چربی خون ، قند خون

مشهد، احمدآباد، روبروی بیمارستان قائم، جنب پل هوایی، ساختمان شماره 73، طبقه منهای 1

آیت الهی

آزمایشگاه تشخیص طبی

مشهد، چمران سیزدهم، پ. 13، ساختمان پارس

ابن سینا - مشهد

آزمایشگاه تشخیص طبی

مشهد، بلوار وکیل آباد، بین سه راه آب و خیابان وکیل آباد، پ. 538

بردبار

آزمایشگاه تشخیص طبی

مشهد، بلواط طوس، بلوار ولی عصر، 20 متری یزدان دوست، پ. 7

بیگدلی

آزمایشگاه تشخیص طبی

مشهد، بلوار آزادشهر، بلوار امامت، امامت سوم، پ. 87

درمانگاه ابا عبدالحسین - شبانه روزی

آزمایشگاه تشخیص طبی ، درمانگاه

مشهد، عبادی، ک. دکترا 86

دکتر عبدی نژاد

آزمایشگاه تشخیص طبی

مشهد، بلوار سجاد، جنب مسجد سجاد، پ. 275

سزاوار

آزمایشگاه تشخیص طبی

مشهد، احمدآباد، عارف پنجم، پ. 15، ساختمان پزشکان بهار

کیان - مشهد

آزمایشگاه تشخیص طبی

مشهد، بلوار سجاد، بین خیابان خیام و بهار، سجاد چهارم، پ. 100، ساختمان پزشکان سجاد

آراد - مشهد

آزمایشگاه تشخیص طبی

مشهد، احمدآباد، خ. عارف

اجتهادی

آزمایشگاه تشخیص طبی

مشهد، راهنمایی سوم

ایران - مشهد

آزمایشگاه تشخیص طبی

مشهد، احمدآباد، بین خیابان عارف و پرستار، ساختمان شماره 44

باقر آل علوم

آزمایشگاه تشخیص طبی

مشهد، عارف، بین عارف پنجم و هفتم، ساختمان شماره 17

پارس - مشهد

آزمایشگاه تشخیص طبی

مشهد، بلوار خواجه ربیع، بین میلان هجدهم و شانزدهم

پاسکال - مشهد

آزمایشگاه تشخیص طبی

مشهد، مهاجرین، خ. محتشمی، ساختمان شماره 111

پیروزی - مشهد

آزمایشگاه تشخیص طبی

مشهد، بلوار پیروزی، م. حر

ثامن الائمه

آزمایشگاه تشخیص طبی

مشهد، بلوار شاهد، شاهد 50

چمران - مشهد

آزمایشگاه تشخیص طبی

مشهد، بلوار معلم

حضرت ابوالفضل

آزمایشگاه تشخیص طبی

مشهد، روبروی باغ ملی ایران، ک. بیمه ایران

حضرت زینب - مشهد

آزمایشگاه تشخیص طبی

مشهد، آوینی 33، فلکه دوم

دارالشفا امام

آزمایشگاه تشخیص طبی

دکتر آگنج

آزمایشگاه تشخیص طبی

مشهد، جاده سرخس، شهرک رجایی، بلوار حر، خ. حر پنجم

دکتر امینی

آزمایشگاه تشخیص طبی

مشهد، پنج راه سناباد، خ. پاستور

دکتر جلالی

آزمایشگاه تشخیص طبی

مشهد، شهرک رجایی، خ. حر دهم

دکتر طاهری

آزمایشگاه تشخیص طبی

مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی 34