دیوار پیش ساخته وال اسپید

وال اسپید تولید کننده دیوارهای سبک غیر باربر تکنولوژی سوییس - تولید ملی بدون محدودیت در ارتفاع حذف فریم درب و پنجره افزایش فضای مفید ساختمان

دیوار پیش ساخته