تولیدی تبریز شانه

تولید شانه تخم مرغ صادراتی و رنگی 30 تایی

تولید کارتن مقوایی