شرکت تولیدی و بازرگانی محور پاسارگاد ماشین

تولید دستگاه بتن ساز تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب