شرکت مهندسین مشاور فرازآب (رسته کارهای آبی ژئوتکنیک)

احداث سد و کانال معماری داخلی ساختمان تجهیزات آبرسانی و آبیاری و زه کشی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
مهندسین مشاور فرازآب خواستار حضور بلندمدت در بازار خدمات مهندسی بوده و در ارائه خدمات خود متعهد به تامین رضایت مشتری و رعایت دقیق اصول و چارچوب‌های توافق شده در زمینه کیفیت، هزینه و زمان میباشد و در راستای تحقق این امر تمامی مدیران و کارکنان خود را ملزم به رعایت اصول زیر میداند: 1. افزایش رضایت مشتریان و سایر ذینفعان 2. بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفی 3. ارتقاء سطح کیفی محصولات 4. افزایش سطح رضایت کارکنان
الگوی ما نظام مدیریت کیفی مبتنی بر الزامات استانداردISO 9001 بوده و استقرار سیستم مدیریت کیفی را گامی برای افزایش اعتماد مشتریان بر انطباق فعالیتهای شرکت با الزامات این استاندارد میدانیم.